czwartek, 4 października 2012

Instrukcje bhp - Co powinna zawierać instrukcja BHP?

Instrukcje bhp - Co powinna zawierać instrukcja BHP?

Autorem artykułu jest Remigiusz

Instrukcje BHP muszą znajdować się w każdym miejscu pracy. Musi je mieć każde bez wyjątku przedsiębiorstwo. Osobistą odpowiedzialność za ich obecność ponosi właściciel przedsiębiorca oraz osoby odpowiedzialne za organizację pracy.
W bardzo wielu firmach konieczne jest posiadanie nie tylko podstawowych instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy lecz także szczegółowych wytycznych dotyczących korzystania ze specjalistycznych urządzeń czy działania w nietypowych warunkach. Analizując usługi budowlane można mówić o bardzo wielu różnych instrukcjach. Osobnych wytycznych wymaga praca na wysokości czy działania, których przedmiotem są instalacje elektryczne. Nie można tego zaniedbywać gdyż za brak instrukcji BHP grożą wysokie kary pieniężne dla wykonawców prac.
Niezbędne dokumenty można sporządzić samodzielnie jeśli posiada się odpowiednią wiedzę na ten temat oraz posiada się odpowiednie rozeznanie w warunkach pracy oraz w zasadach operowania potencjalnie niebezpiecznym sprzętem wykorzystywanym w zakładzie pracy. Często zdarza się też, że maszyny mają już przygotowane przez swoich producentów instrukcje BHP. Jeśli nie jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić to zawsze istnieje możliwość zlecenia napisania jej komuś innemu. Koszt podstawowego dokumentu nie przekracza w takiej sytuacji 200 złotych. Koszty można obniżyć bardzo mocno zamawiając instrukcję przez Internet – istnieje bardzo wiele firm oferujących tworzenie instrukcji za ceny nawet o połowę niższe.
Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to przede wszystkim narzędzie, którego zadaniem jest uzupełnienie wiedzy przekazywanej pracownikom w trakcie specjalistycznych szkoleń BHP. Głównie polega to na przypominaniu zdobytych informacji. Powinna się ona znajdować w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Instrukcja omawiać musi głównie zasady procesu technologicznego, który jest wykorzystywany w przedsiębiorstwie. W szczególności wskazywać musi na występujące w nim potencjalne zagrożenia i metody chronienia się przed nimi. Ponadto swoje zasady użytkowania muszą posiadać wszystkie maszyny. Jak już wspomniano, te najbardziej skomplikowane będą miały dokumenty dedykowane lecz pozostaje cała reszta, która wymaga ogólnego opisu. W dokumencie nie może też zabraknąć informacji o zasadach niesienia pomowcy w razie wystąpienia jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku.
---

Dobre znaki bhp - sprawdź cały katalog znaków ochrony przecipożarowej.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz