środa, 3 października 2012

BHP na stanowisku pracy

BHP na stanowisku pracy

Autorem artykułu jest kajt

Regulamin BHP musi być wdrożony na wszystkich stanowiskach pracy, szczególnie w zakładach pracy, spółkach i placówkach naukowych. Przestrzeganie przepisów BHP monitoruje Państwowa Inspekcja Pracy.
Przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) regulują warunki pracy na określonych stanowiskach. Mają one na celu zapobiec wypadkom i szkodom powstającym podczas wykonywanej pracy. Główny organ Państwa kontrolujący, czy w miejscach pracy przestrzegane są regulaminy BHP, to Państwowa Inspekcja Pracy. Regulaminy BHP można znaleźć w wielu aktach prawnych - tworzą je organy posiadające odpowiednie uprawnienia. Przestrzeganie zasad i przepisów BHP obowiązuje każdego pracodawcę.
W regulaminach BHP pojawiają się różne podrozdziały:
- przepisy wstępne
- obiekty budowlane i teren zakładu pracy
- pomieszczenia pracy
- procesy pracy
- miejsca i urządzenia higieniczno-sanitarne
- zaopatrzenie zatrudnionych w napoje i środki higieny
- przepisy przejściowe i końcowe
Regulaminy BHP dotyczą zarówno warunków pracy, jak również bezpieczeństwa oraz higieny. Regujują też jaka odzież ochronna powinna być użytkowana na danym stanowisku pracy. Są stosowane głównie w publicznych zakładach pracy, spółkach, placówkach naukowych. Na każdym stanowisku pracy powinno być przeprowadzane specjalistyczne szkolenie BHP dla zatrudnionych oraz pracodawców. Szkolenia takie muszą prowadzić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami!
Odzież ochronna
Obecnie na rynku dostępna jest bardzo szeroka gama ubrań roboczych. Jest to spowodowane zróżnicowaniem zawodowym i warunkami pracy, a także preferenacjami klientów branży BHP. Pracownicy, których praca wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, muszą zostać zaopatrzeni w odpowiednie stroje. Można tutaj wyróżnić przede wszystkim odzież dla branży budowlanej, w której bardzo ważne są ochrona dłoni, głowy, stóp. Odzież budowlana musi być wytrzymała na warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne czy otarcia. Powinna także być przyjazna dla skóry i przepuszczać powietrze.
Odzież robocza to także stroje służby zdrowia, branży gastronomicznej, fryzjerskiej, ogrodniczej, spożywczej, chemicznej, służb mundurowych oraz pozostałe ubrania ochronne.
---

Fartner BHP - odzież, rękawice i obuwie robocze

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz